Stredná odborná škola stavebná, Banská Bystrica

Stredná odborná škola stavebná, Banská Bystrica

Kremnička 10
97405 Banská Bystrica
IČO: 893391

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola stavebná, Banská Bystrica

Niekoľko informácií o našej škole

Od roku 1987 sa príprava žiakov uskutočňuje v novom modernom zariadení so sídlom v Kremničke. Pre žiakov zabezpečujeme komplexný výchovno-vzdelávací proces. Nakoľko sme školou so športovou prípravou, naši žiaci majú k dispozícii telocvičňu, saunu, posilňovňu, tenisový kurt, rehabilitačnú linku, umelý trávnik a ihriská. Talentovaných športovcov vedú odborne pripravení tréneri v spolupráci s poprednými športovými klubmi v Banskej Bystrici. Pri tréningoch využívajú športový areál SOU.

K 1. septembru 2004 sa naše SOU zlúčilo s SOU stavebným, Komenského 10, Banská Bystrica. 1. januára 2009 sa zmenil názov školy podľa nového školského zákona na Stredná odborná škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica. V súčastnosti navštevuje našu školu 394 žiakov.

Škola poskytuje ubytovanie v školskom internáte, priamo v areály školy a celodenné stravovanie.

 

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy:  PaedDr. Milan Ponický

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie:

Ing. Janka Zázrivcová

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie:

Ing. Milan Jančuš

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti:

Ing. Jozef Koprda

Vedúca školského internátu: Mgr. Mária Pásztorová

Kde nás nájdete?

Zobrazit